Máy bơm thổi khí oxy con sò Hong Helong sản phẩm của Đài Loan (Taiwan)

Máy thổi khí con sò Hong Helong thường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Như sử dụng rộng rãi trong các ngành chăn nuôi thủy sản, các hệ thống xử lý nước thải.

Máy còn ứng dụng trong ngành y, cấp khí tại các bể massage, hông gió cho ngành dệt nhuộm vải.

Ngoài ra máy bơm con sò Hong Helong còn ứng dụng chiết rót bằng phương pháp trưng cất…

-Với chất lượng vượt trội và được các chủ đầu tư tin dùng thương hiệu này.

Mua máy thổi khí oxy con sò Hong Helong ship trên toàn quốc, có đầy đủ chứng chỉ CO CQ

Filter