BỒN TỰ HOẠI

Hệ thống Giá Bán chuyên cung cấp các loại bồn tự hoại từ 500l, 1000l, 1500l, 2000l, 3000l, 4000l, 5000l, 6000l, 7000l, 8000l, 10000l bằng nhựa và composite