Bồn Tự Hoại Đại Thành

Bể tự huỷ Đại Thành

Bồn tự hoại Đại Thành là 1 sản phẩm mới bảo vệ môi trường.

Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT

Vận hành thủy lực 24/24
Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Chịu được áp lực cao trong mọi điều kiện.
Thời gian sử dụng sản phẩm lên đến 50 năm.

Bể tự hoại Đại Thành là sản phẩm phục vụ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Bồn tự huỷ Đại Thành vận hành 100% thủy lực và phản ứng sinh học không sử dụng bất kỳ hóa chất hay chất xúc tác nào.

Cải thiện và đầy lùi tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Sản phẩm thân thiện và an toàn hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hệ thống chi nhánh, cửa hàng, đạ lý bồn tự hoại Đại Thành. sản phẩm giá rẻ giao hàng miễn phí tại TP HỒ Chí Minh.

Filter