Cung cấp sỉ lẻ bồn nước nhựa Đại Thành 500L, 700L, 1000L, 2000L, 1500L, 3000L, 5000L, 10000L đứng nằm ngang, thế hệ mới, tiêu chuẩn giá rẻ tháng 8 này