Product Tag - giá bồn inox Đại Thành 5.000 lít đứng