Chuyên phân phối sỉ lẻ bồn nhựa Đại Thành 500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10000l đứng nằm ngang giá rẻ tháng 8 này