Cung cấp sỉ lẻ bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 300l, 500l, 700l, 1000l, 1500l, 2000l, 3000l, 4000l, 5000l, 10.000 lít đứng nằm ngang giá tháng 8 này