Bồn nhựa thế hệ mới

Cung cấp sỉ lẻ bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 300l, 500l, 700l, 1000l, 1500l, 2000l, 3000l, 4000l, 5000l, 10.000 lít đứng nằm ngang giá tháng 8 này